Vluchten Zaventem: "motie Maingain geen partijstandpunt"

Print
MR-voorzitter Antoine Duquesne en ikzelf in de regering bepalen het partijstandpunt en niet Olivier Maingain (FDF/MR). Dat zei vice-premier Louis Michel zondag op het RTBF-nieuws. In De Zevende Dag (VRT) zei MR-senator Alain Zenner dat de motie van wantrouwen die Maingain in de Kamer heeft ingediend tegen minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit), een persoonlijk initiatief was. Michel beschuldigde Maingain, FDF-voorzitter en kamerlid, ervan de zaak naar zich toe te trekken "omdat het goed valt bij de bevolking". "Het is al te gemakkelijk om met de spierballen te rollen in het luchtledige", aldus Michel.
De motie die Maingain vrijdagavond in de Kamer indiende, is uitzonderlijk omdat het FDF deel uitmaakt van meerderheidspartij MR. Maar de MR heeft daarover vooraf niet beraadslaagd, aldus Zenner, die op de VRT in debat ging met Anciaux. Wel drong Zenner er namens zijn partij op aan dat het arrest van het hof van beroep van medio november wordt uitgevoerd, ook wat het respect voor de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betreft.

Vermits de regering geen verhaal tegen die normen heeft ingesteld, moeten ze worden uitgevoerd, aldus Zenner. Anciaux repliceerde dat het niet om normen, maar om aanbevelingen van de WHO gaat. Hij herhaalde dat de ring rond Brussel 's nachts zou moeten worden gesloten als die WHO-normen inzake nachtlawaai worden toegepast.

Anciaux maakt zich overigens niet al te druk over de motie van Maingain. Hij verklaarde ze door profilering in het licht van de regionale verkiezingen van volgend jaar en een anti-Vlaamse houding. De minister had geen moeite met de MR-eis die Zenner stelde, namelijk dat er een effectieve billijke spreiding van het nachtlawaai moet komen op basis van een geluidskadaster. Volgens Anciaux is dat kadaster er al, volgens Zenner is het recente luchthavenakkoord een voorlopig akkoord dat over een jaar moet geëvalueerd worden.

.

Nu in het nieuws