"Vorm glas beïnvloedt perceptie hoeveelheid vloeistof"

De perceptie van de hoeveelheid vloeistof in een glas verschilt danig naargelang de vorm ervan. Uit onderzoek aan de Universiteit of Illinois blijkt dat zelfs ervaren barkeepers gemiddeld een derde meer whisky on the rocks inschonken in een laag breed glas in vergelijking met een smal hoog. De resultaten staan te lezen in Karakter, een tijdschrift van de Academische Stichting Leuven.

Belga

De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat doorsnee mensen een kort breed glas steevast veel voller schonken dan een smal hoog glas. Het effect werd echter ook vastgesteld bij 45 barkeepers uit Philadelphia en was des te groter naargelang het ging om onervaren schenkers. Een en ander is het gevolg van het verkeerd inschatten van vertikale en horizontale dimensies en heeft logischerwijze ook gevolgen voor het drankgebruik zelf.

Nu in het nieuws