ABVV wil naar Arbitragehof ivm discriminatie bruggepensioneerden

De socialistische vakbond ABVV vraagt nogmaals aan de minister van Financiën om een einde te stellen aan de fiscale discriminatie tussen de "oude" en de "nieuwe" gehuwde bruggepensioneerden. Dat is een discriminatie die door de belastinghervorming wordt ingevoerd. De vakbond zegt te overwegen om deze aanfluiting van het gelijkheidsbeginsel aan te klagen bij het Arbitragehof. Vanaf 2004 zullen mensen die voor 31 december 2003 met brugpensioen vertrokken - en die gehuwd zijn met een partner die zelf ook een inkomen heeft - van een volledige belastingaftrek kunnen genieten. Die aftrek wordt dus niet langer verminderd omdat de echtgenoot ook een inkomen heeft. Deze maatregel, die door het ABVV al lang gevraagd werd, is echter niet van toepassing op de mensen die pas in 2004 met brugpensioen vertrekken.

Belga

Dit betekent, aldus het ABVV, dat voor deze groep de onrechtvaardige toestand blijft bestaan en dat deze mensen fiscaal gediscrimineerd worden in vergelijking met hun collega's die voor 31 december met brugpensioen vertrokken. Deze discriminatie wordt nog eens extra in de verf gezet als het gaat om collega's die, op basis van éénzelfde CAO met brugpensioen gaan, maar de ene bijvoorbeeld in december 2003 en de andere in januari 2004.

Dergelijke situatie is onduldbaar en het ABVV overweegt dan ook ernstig om deze aanfluiting van het gelijkheidsbeginsel aan te klagen bij het Arbitragehof. In elk geval zal het ABVV de gelijke fiscale behandeling van alle bruggepensioneerden opnieuw aan de orde stellen tijdens het debat over de eindeloopbaan, zo verluidt tot slot.

Nu in het nieuws