24-urenstaking bij Cockerill

Het personeel van staalbedrijf Cockerill is sinds maandagochtend 6 uur voor 24 uren in staking.

Belga

De aangekondigde actie volgt op het uitblijven van concrete resultaten in het kader van de gevoerde onderhandelingen met de Arcelor-directie over de sluiting van de twee Luikse hoogovens. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront (FGTB-CSC-SETCa) wordt de bonden gevraagd te praten over maatregelen die de sociale impact van de sluiting van de warme activiteit te milderen -daarbij zouden meer dan 2.700 banen sneuvelen- maar de vakbonden stellen vast dat de onderhandelingen over het sociaal luik "ter plaatse trappelen". "De Arcelor-directie maakt er geen haast van garanties te verstrekken, op sociaal vlak (reklassering) noch op economisch vlak (de bestendiging van de koude lijn)", aldus het vakbondsfront.

De vakbonden spreken van een waarschuwingsstaking. De leden van de christelijke bediendenvakbond (CNE) sloten zich niet aan bij de actie van FGTB, CSC en SETCa. Stakingsposten blokkeren sinds maandagmorgen de toegangen tot de Cockerill-site. Enkel het veiligheids- en onderhoudspersoneel waarvan de namen op voorhand werden meegedeeld, krijgen toegang, zo preciseerde FGTB-afgevaardigde Louis Farina. De Cockerill-directie zegt verrast te zijn over de staking. In een uitgedeelde brief aan het personeel benadrukt Arcelorbaas Gilles Biau dat voor bijna 9 miljoen euro investeringen zijn toegezegd aan Luik.

Hij laakt het niet-respecteren van conventies en sociale regels door de vakbonden door voor maandag een staking te houden. "Ik heb de staking via de pers vernomen", schrijft Biau. Hij betreurt de gekozen datum voor de staking en vraagt het personeel te komen tot een klimaat van vertrouwen binnen het bedrijf. "Maandag is een bijeenkomst met de syndicale organisaties voorzien over een toekomstproject. Het is niet met een staking dat een klimaat van vertrouwen wordt geïnstalleerd", besluit hij.