Verkeerspost Antwerpen stevent af op staking

De stakingsaanzegging van de Verkeerspost te Antwerpen is maandagochtend de deur uitgegaan. Hierbij krijgt hoofdcommissaris Paul Deblaere tien dagen tijd om te onderhandelen met de vakbond voordat deze laatste tot actie overgaat. Het ultimatum van de liberale vakbond VSOA verstreek maandag 8 december. Aangezien noch de mensen van de vakbond noch de werknemers wat vernomen hebben vanuit de hoofdzetel te Brussel, is besloten de volgende stap te nemen. Mocht ook gedurende deze termijn van tien dagen geen oplossing gevonden worden, dan zal VSOA zijn leden oproepen het werk te staken.

Belga

Vorige week meldde 18 van de veertig politiemannen zich ziek omdat ze niet meer konden werken onder de huidige chef (Marc Van Herck, nvdr). Deze zou zich volgens Urbain Lenaerts (VSOA) niet aan de wettelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de arbeidstijdsregeling houden. Het ziekteverzuim is nu afgenomen in afwachting van de reactie op de stakinsaanzegging. In oktober werd een stressenquête gehouden in reactie op de problemen die de werknemers in maart bij de hoofdcommissaris hadden aangekaart. Een oplossing voor de problemen tussen het basispersoneel en de huidige baas werd beloofd voor november. Toen ook in november de problemen bleven bestaan, begon het personeel zich ziek te melden en stelde het VSOA een ultimatum.

Nu in het nieuws