Fiscale amnestie: akkoord over grote lijnen uitbreiding operatie

De meerderheid is het zaterdag in de Kamer in grote lijnen eens geraakt over een uitbreiding van de fiscale amnestie, de zogenaamde eenmalige bevrijdende aangifte (EBA). Bedoeling is dat ook titels aan toonder bij de operatie betrokken worden, een eis van de liberalen. Die effecten aan toonder zouden eind volgend jaar wel worden verboden. En daar zijn de socialisten dan weer blij mee. De kamercommissie Financiën vergadert uitzonderlijk op zaterdag. Vandaag moet die immers de knoop doorhakken over de EBA. Via die regeling kunnen Belgen die zwart geld op buitenlandse rekeningen hebben staan, hun situatie regulariseren. Ze moeten daarvoor een boete van 6 of 9 procent betalen, naargelang ze het geld opnieuw in de Europese economie investeren of niet. Met de operatie wil de paarse regering volgend jaar 850 miljoen euro naar de schatkist doen terugvloeien.

Belga

De liberalen pleitten de voorbije weken echter voor een uitbreiding van het syseem. Ze wilden dat ook obligaties en aandelen in aanmerking zouden komen voor de EBA. Tot zaterdag bestond daar echter nog geen akkoord over. Na een schorsing van meer dan een uur bleek in de commissie financiën dat liberalen en socialisten het eens zijn geraakt over de grote lijnen van een uitbreiding van het systeem. Titels aan toonder worden ook opgenomen in het systeem. Daarvoor geldt een boete van 9 procent. Betrokkenen worden wel verplicht om die effecten minstens drie jaar op een rekening te plaatsen. Gebeurt dat niet dan bedraagt de boete 12 procent.

De paarse partijen zouden ook beslist hebben om eind volgend jaar alle effecten aan toonder te verbieden. Enkel effecten op naam zouden dan nog mogelijk zijn. Daar zij vooral de socialisten blij mee. "Dat is iets waar links-progressief Vlaanderen al 25 jaar voor ijvert", klonk het bij de sp.a. Wie na de operatie, die eind 2004 afloopt, zijn situatie heeft geregulariseerd, kan zich aan een verdubbeling van de belastingtarieven verwachten. Bedraagt de roerende voorheffing nu 15 procent zal het tarief dan 30 procent zijn. Een globaal akkoord is er nog niet, maar echte obstakels zouden er niet meer zijn, luidde het zaterdagmiddag; De bepalingen waar wel een akkoord over bestaan, worden in de namiddag onder de vorm van amendementen ingediend.

In de voormiddag diende de meerderheid al een reeks eerder technische amendementen in. Die houden ondermeer in dat naast de banken en de beursvennootschappen ook verzekeringsinstellingen kunnen optreden als tussenpersoon. Investeringen in de economie moeten binnen de dertig dagen gebeuren en dienen minstens drie jaar te worden aangehouden. De controle via de Commissie voor Bank en Financiewezen zou worden vereenvoudigd.

Nu in het nieuws