Sp.a-voorstel voor afschaffing horecataks op sterke drank

Sp.a-fractieleider in de Kamer, Dirk Van der Maelen, heeft een wetsvoorstel ingediend voor de afschaffing van de horecataks op sterke dranken. Met het voorstel wil hij de fiscale druk en de administratieve rompslomp voor de sector verminderen. Het zal evenwel niet mogelijk zijn het verstrekken van sterke drank zomaar en overal toe te laten, zo deelt de sp.a vrijdag mee. De taks wordt vandaag berekend op basis van het kadastraal inkomen van (het deel van) het gebouw waar de sterke drank wordt geschonken. Voor occasionele of reizende drankgelegenheden wordt het recht forfaitair vastgelegd. "Deze belasting houdt echter geen rekening met de hoeveelheid verkochte sterke drank. Een drankgelegenheid die zelden sterke drank verkoopt, wordt op dezelfde wijze belast als een gelegenheid die de omzet louter uit de verkoop van sterke dranken haalt", stelt Van der Maelen. Bovendien noemt hij de basis van de belasting verouderd, daar het kadastraal inkomen niet meer is aangepast sinds 1975.

Belga

Wel wil de sp.a-er de vergunning voor het verstrekken van sterke drank behouden. Op die manier zal niet iedere gelegenheid zomaar sterke drank kunnen schenken aan eender wie. Zo moeten bijvoorbeeld bepalingen, die stellen dat er geen sterke drankgelegenheden mogen worden ingericht in jeugdhuizen, behouden blijven, luidt het. Het was sp.a-voorzitter Steve Stevaert die eerder deze week het voorstel lanceerde. Hij wil de maatregel betalen door komaf te maken met de fiscale aftrek (tegen 100 procent) van buitenlandse restaurantkosten.