Jong VLD wil afschaffing brugpensioen en nieuw pensioenstelsel

Jong VLD pleit voor de afschaffing van het brugpensioensysteem en het systeem van oudere, niet-werkzoekende werklozen. Ze wil een nieuw pensioenstelsel waarbij wie meer jaren gewerkt heeft, meer pensioen krijgt. Zo blijkt uit een reactie op de betoging van de vakbonden over het brugpensioen.

Belga

Jong VLD is verbijsterd over de kortzichtigheid van AVC en ABVV. Jong VLD wil af van het brugpensioen en het systeem van oudere niet-werkzoekende werklozen. Er moet een nieuw pensioenstelsel komen waarbij wie meer jaren werkt en dus meer jaren bijgedragen heeft tot de maatschappij, ook meer pensioen krijgt. Wie minder jaren effectief werkt, krijgt minder pensioen. Op die manier wordt ook een vaste pensioenleeftijd overbodig. Tenslotte vraagt Jong VLD een hervorming van het verloningssysteem zodat werknemers meer volgens productiviteit en minder volgens anciënniteit verloond worden

Nu in het nieuws