De Croo legt voorstel partijfinanciering voor aan Raad van State

Kamervoorzitter Herman De Croo vraagt de Raad van State een advies te verlenen over het wetsvoorstel van PS en Ecolo dat ondemocratische partijen financieel bestraft. Het advies wordt eind volgende week verwacht, waardoor de kamercommissie binnenlandse zaken ook de komende week niet kan stemmen over de wettekst.

Het wetsvoorstel bepaalt dat partijen die zich bezondigen aan racisme of de fundamentele rechten van de mens niet respecteren een deel of de volledige overheidsdotatie kunnen verliezen. Het zijn parlementsleden die een klacht kunnen indienen, maar de Raad van State beslist. Het Vlaams Blok voelt zich geviseerd door het voorstel en probeert het zo lang mogelijk tegen te houden. De meerderheid amendeerde de tekst al verschillende keren, waardoor discussie ontstond over de juridische draagwijdte.

Vlaams Blok-kamerlid Filip De Man vroeg kamervoorzitter De Croo afgelopen week per brief het wetsvoorstel voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Eerst weigerde De Croo dit, maar zaterdag liet hij weten na alles goed te hebben bestudeerd toch te hebben beslist de tekst voor te leggen aan het rechtscollege. De Croo vraagt een advies over het voorstel en alle amendementen en subamendementen. Er zijn volgens hem genoeg juridische redenen om dit te doen: de rol die de Raad van State zelf speelt in het systeem, de vraag of een beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk moet zijn en verduidelijking bij een aantal juridische termen. "Dit is toch een belangrijke wetgeving. Het advies moet de rechtszekerheid waarborgen", verklaarde hij zaterdag.

De kamervoorzitter verwacht dat het advies tegen eind volgende week klaar zal zijn. Dat houdt uiteraard in dat de commissie binnenlandse zaken zich dinsdag en woensdag niet kan buigen over de wettekst en er dus ook niet kan over stemmen. Die stemming werd de voorbije weken al verschillende keren aangekondigd.

Nu in het nieuws