Eindejaarspremie: fonds koos niet voor terugvalscenario (RSZ)

Koen Snyders, adjunct directeur-generaal van de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) geeft toe dat de opstart van het nieuwe verwerkingssysteem voor vertraging zorgt bij de uitbetaling van eindejaarspremie. Maar hij merkt op dat de RSZ de fondsen tijdig heeft gewaarschuwd en terugvalscenario's heeft voorgesteld. Het sociaal fonds voor de transportsector maakte daar evenwel geen gebruik van. La Dernière Heure meldt zaterdag dat duizenden transporteurs slechts een gedeelte van de eindejaarspremie tijdig betaald krijgen vanwege vertragingen bij de RSZ.

De vertraging is te wijten aan kinderziektes bij het opstarten van een nieuw verwerkingssysteem voor arbeidsprestaties, de zogenaamde multifunctionele aangifte, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, begin 2003. Gegevens die RSZ in het eerste en tweede kwartaal van de werkgevers kreeg, konden daardoor niet tijdig gecontroleerd worden. De RSZ geeft die gegevens door aan de sociale fondsen die verantwoordeljk zijn voor de uitbetaling van de premies. Maar eind september waarschuwde de RSZ de fondsen voor de vertraging en en stelde het twee terugvalscenario's voor, zegt Snyders zaterdag aan BELGA. De fondsen konden een kopie krijgen van de originele werkgeversaangifte of ze konden een beroep doen op de gegevens van de sociale secretariaten. Die gegevens zouden niet gecontroleerd zijn door de RSZ, maar volgens Snyders is dat niet dramatisch aangezien in het verleden ook zo gewerkt werd. Maar het sociaal fonds van de transportsector verkoos om geen beroep te doen op de terugvalscenario's, luidt het.

Volgens de adjunct-directeur-generaal betreft het probleem 650 werkgevers uit de transportsector en zullen 3.000 werknemers pas laattijdig hun eindejaarspremie ontvangen. La Dernière Heure sprak van 10 à 12.000 werknemers. Mogelijke verklaring voor het verschil is dat het fonds haar berekeningen een tijdje geleden maakte. Het cijfer van 3.000 is het recentste cijfer van de RSZ, zegt Snyders. Andere beroepssectoren zouden niet dezelfde problemen kennen. De adjunct-directeur-generaal merkt tot slot op dat de grootste groep werknemers rechtstreeks hun eindejaarspremie krijgen van de werkgever. De uitbetaling van hun 13e maand gebeurt niet via de sociale fondsen.

Nu in het nieuws