Ford Genk: Voorakkoord: Zowel directie als bonden tevreden

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van Ford Genk noemt het voorakkoord dat het in de loop van vrijdag met de directie bereikte, "verdedigbaar". De vakbonden zullen het akkoord komende maandag dan ook uitdrukkelijk bij hun achterban verdedigen, zo luidt het. Ook directeur Jan Gijsen van Ford Genk toonde zich vrijdag verheugd over het feit dat het aantal naakte ontslagen door de verschillende regelingen zoals vrijwillig vertrek en brugpensioen tot een minimum beperkt kan worden.

Belga

Het gemeenschappelijk vakbondsfront stelt wel unaniem dat het wat de arbeidsherverdelende maatregelen betreft, gehoopt had meer uit de brand te slepen en verwijst daarbij naar de invoering van een vierdagenweek. "De directie wil de komende twee jaren alleen een beperkte arbeidsduurvermindering van één uur per week doorvoeren. Daardoor kunnen in plaats van de oorspronkelijke 800 tot 1.000 slechts 120 arbeidsplaatsen gered worden. Dat is uiteraard veel minder dan we gehoopt hadden", zo luidt het.

Toch zijn ook de vakbonden de mening toegedaan dat er in het voorakkoord een hele resem maatregelen voorzien zijn voor vrijwillig vertrek. Die maatregelen laten in totaal ruim 1.600 werknemers toe om vrijwillig te gaan.

Directeur Jan Gijsen ziet de premies in het kader van het vrijwillig vertrek eveneens als één van de voornaamste verwezenlijkingen van het tot stand gekomen voorakkoord. "Het is altijd onze betrachting geweest om het aantal naakte ontslagen tot een minimum te beperken. Ik ben van mening dat we die doelstelling met dit akkoord verwezenlijkt hebben", aldus Gijsen in een reactie.

Nu in het nieuws