Nieuwe afdeling voor kinderpsychiatrie geopend in Geel

Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier (Groen!) heeft vrijdagavond in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel een nieuwe afdeling geopend voor de opname van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Kinderpsychatrische behandeling is al langer mogelijk in Geel, maar voor opname moesten ouders uit de regio tot nu toe uitwijken naar verafgelegen centra.

Belga

De federale overheid en de Gewesten beslisten vorig jaar om de kinder- en jeugdpsychiatrie uit te breiden. In Geel leidde dat tot de oprichting van de K-dienst, waarin maximaal 15 kinderen of jongeren kunnen opgevangen worden. Begin volgend jaar wordt ook een afdeling in werking gesteld voor de opname van delinquente kinderen met psychiatrische problemen. Die moet vooral de jeugdhulpverlening maar ook de instelling voor delinquente jongeren in Mol ondersteunen. In deze afdeling zal plaats zijn voor acht bedden.

De K-dienst in Geel start voorts met een proefproject rond gezinsverpleging. Hierbij worden kinderen met psychiatrische problemen, die in een moeilijke gezinssituatie zitten, tijdelijk geplaats in een pleeggezin.

Nu in het nieuws