Arbitragehof verwerpt vernietiging vergunningen Deurganckdok

Print
Het Arbitragehof heeft woensdag de vraag verworpen van ruim 100 inwoners van Doel om een reeks stedebouwkundige vergunningen die door de Vlaamse regering werden verleend voor de bouw van het Deurganckdok te vernietigen. In juli jongstleden verwierp het rechtscollege al de vraag van dezelfde klagers om het nooddecreet inzake de bouw van dat dok te vernietigen.
De inwoners voerden een zevental -hoofdzakelijk juridische- argumenten aan om te stellen dat de regering met de bekrachtiging van de vergunningen een inbreuk pleegde op het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het Hof verwierp alle argumenten.
Nu in het nieuws