Vier op tien ongevallen gebeuren thuis

Europees onderzoek heeft uitgewezen dat er meer ongevallen thuis gebeuren dan op de weg of op het werk. Het OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties, heeft nu ook voor België een risicoanalyse gemaakt. Vier op de tien ongevallen vinden thuis plaats. Een op de tien keer leidt zo'n huiselijk ongeval tot ziekenhuisopname. Bij sporten is dat maar de helft, één keer op twintig.

Belga

Drie ziekenhuizen in België verzamelden in 1999 gegevens voor deze analyse verzameld via 10.663 interviews en gesprekken met slachtoffers van 'thuisongelukken'. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is het huis niet de veiligste plek. Onoplettendheid en gebrek aan vooruitziendheid zijn de grootste oorzaken van allerhande kwetsuren.

Er zijn meer mannen slachtoffer van huiselijk ongevallen dan vrouwen. Voor kinderen ligt het risico voor ongelukken drie keer hoger dan bij de volwassenen. Iedere plek in huis heeft zijn specifieke gevaren, maar de gevaarlijkste plaats is de woonkamer. Men maakt er de meeste valpartijen. In 28 procent van de gevallen zorgt dat voor open wonden en het hoofd is daar het zwakste lichaamsdeel. Ook kinderen jonger dan zes jaar zijn in de woonkamer niet veilig: ze stoten zich regelmatig aan meubels, radiators, balken en vallen van tafels en kasten. Daarnaast steken ze allerlei voorwerpen die rondslingeren, in de mond of neus.

De trap is ook een favoriete onheilsplek. Daar worden de meeste breuken en verstuikingen veroorzaakt. Verder vallen senioren vooral in de badkamer, zijn de slachtoffers in de keuken meestal vrouwen en worden mannen meestal in de tuin of de garage slachtoffer van een ongeluk.

De grootste aanleiding voor al dit leed is volgens het OIVO het gedrag van de consument zelf, door niet aandachtig te zijn of bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing van bepaalde toestellen niet te lezen. De omgeving is een tweede oorzaak. Het gaat dan meestal over producten die in de weg of niet op hun plaats liggen. Ten derde laat de veiligheid van de producten zelf soms te wensen over.