Religieuze landen zijn corrupter

Print
Helpt religie tegen fraude? Godsdiensten menen van wel, maar nieuw corruptie-onderzoek weerspreekt die bewering. Dat schrijft het Nederlandse christelijke dagblad Trouw. Secularisatie past bij eerlijkheid; onder de twintig eerlijkste landen bevindt zich geen enkel islamitisch land.
De internationale organisatie voor corruptiebestrijding Transparancy International, gevestigd in Berlijn, stelt jaarlijks, in samenwerking met de Universiteit van Passau, een index van corrupte landen samen. Deze ranglijst is het resultaat van onderzoek in het bedrijfsleven in 133 landen en let onder meer op fraude, omkoping en zwart geld. Op de lijst van dit jaar bevinden zich onder de twaalf minst corrupte landen acht Europese.

Volgens de Amerikaanse godsdienst- en cultuurhistoricus Martin Marty, emeritus hoogleraar van de Universiteit van Chicago, zijn de eerlijkste landen ook de minst religieuze van allemaal: de "post-Lutherse" Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Nederland. Omgekeerd gaat de redenering ook op: hoe godsdiensteriger hoe corrupter: Cyprus, Polen, het Iberisch schiereiland en Italië staan zowel hoog op de lijst van corrupte landen, als op die van gelovige, rooms-katholieke naties. Uitzonderingen vormen Oostenrijk en Ierland.

Internationaal staan de "christelijke" landen overigens veel beter aangeschreven dan andere. Het eerste islamitische land onder de eerlijke naties staat op nummer 25: Oman. Hekkensluiters van de internationale fraudelijst zijn de omkoopparadijzen Bangladesh en Nigeria. Het onderzoek logenstraft ook de opvatting dat arm en corrupt per definitie hand-in-hand gaan. Een minder ontwikkeld land als Chili staat beter aangeschreven dan Japan en Frankrijk. En Paraguay, dat toch niet tot de allerarmste landen behoort, scoort buitengewoon slecht in de index. Maar de algemen ervaring is toch zo dat hoe welvarender een land is des te minder het kampt met corrruptie.

.

Nu in het nieuws