Geesteszieken in Amerikaanse gevangenissen verwaarloosd

Print
In gevangenissen in de Verenigde Staten zitten steeds meer psychiatrische patiënten opgesloten. De gevangenissen zijn echter niet ingesteld op de opvang en behandeling van dergelijke patiënten, waardoor schrijnende situaties ontstaan. Dat stelt de in New York gevestigde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een woensdag gepubliceerd rapport.
Volgens deskundigen zitten er in de VS 300.000 mensen in gevangenissen die eigenlijk thuishoren in een psychiatrische kliniek. Ten minste 70.000 van hen zouden psychotisch zijn. In Amerikaanse psychiatrische ziekenhuizen zijn niet meer dan 100.000 mensen opgenomen.

Het gevangenispersoneel is niet of slecht opgeleid voor de opvang van deze gedetineerden, aldus Jamie Fellner, co-auteur van het rapport. Volgens Fellner is er de afgelopen twintig jaar weliswaar veel verbeterd in de gevangeniszorg, maar houden die verbeteringen geen gelijke tred met de toename van het aantal 'psychiatrische gevangenen'.

HRW wijt de groei van het aantal psychiatrische patiënten in gevangenissen aan ontoereikende hulpverlening in de wijken. Daardoor vallen psychiatrische patiënten tussen wal en schip. Voordat hun ziekte is gediagnostiseerd, zijn zij al voor een of ander misdrijf tot een gevangenisstraf veroordeeld. Politici zijn volgens Fellner wel bereid om gevangenissen te bouwen en zware straffen uit te delen, maar veel minder om alternatieven voor celstraf te stimuleren.

Het gevangenisbestaan heeft een negatieve invloed op mensen met een ernstige geestesziekte. De soms eenzame opsluiting in combinatie met het ontbreken van gestructureerde therapeutische bezigheden fungeert als "een katalysator voor ziekten en crises", aldus het rapport. Psychiatrische patiënten "hebben structuur en therapie nodig, zij hebben meer nodig dan alleen maar medicijnen". Als zij worden veroordeeld tot stil zitten in een cel, "maakt dat de demonen in hen los".

HRW doet verscheidene aanbevelingen. Zo zou het Congres geld beschikbaar moeten stellen voor de laagste echelons in de hulpverlening, op wijkniveau, zodat geesteszieken snel als zodanig worden herkend, gevangenisstraf voor hen wordt vermeden en er zo nodig alternatieve straffen mogelijk zijn. Voor de 300.000 patiënten in gevangenissen dienen er speciale behandelingsprogramma's te komen. Voor degenen die vrijkomen, moeten effectieve reïntegratieprogramma's worden opgezet, vindt HRW. www.hrw.org/reports/2003/usa1003

.

Nu in het nieuws