MR: migrantenstemrecht komt er enkel onder onze voorwaarden

MR-voorzitter Antoine Duquesne heeft woensdagavond op een algemene vergadering van de Franstalige liberalen in het Henegouwse Hensies benadrukt dat zijn partij haar engagement van de vorige legislatuur zal nakomen en het gemeentelijk migrantenstemrecht zal goedkeuren. Het kan er echter enkel komen onder de voorwaarden die de MR naar voren schuift, beklemtoonde hij.

Belga

Duquesne wees erop dat het MR-wetsvoorstel ervoor moet zorgen dat 100.000 niet-EU-burgers die al meer dan vijf jaar in België wonen zich kunnen uitspreken over lokale dossiers. Zij moeten zich wel inschrijven in de kieslijsten en een verklaring ondertekenen dat ze de algemene principes van onze rechtstaat aanvaarden. "Verder gaan we niet", klonk het.

Voor de MR kan er geen sprake zijn om niet-EU-burgers ook de mogelijkheid te geven zich kandidaat te stellen. "Zij die dit willen doen, moeten maar Belg worden", stelde Duquesne.

Duquesne zei de ongerustheid van sommige Belgen te begrijpen, maar wees ook op de noden van migranten in ons land. "Op de televisie zien we vaak beelden van terroristen en integristen. Daarom vragen we dat personen die willen stemmen ook een verklaring ondertekenen waarin ze zich engageren respect op te brengen voor bepaalde principes zoals de scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid tussen man en vrouw, het bestaan van gemengde scholen, ... Wij zijn ervan overtuigd dat terroristen en integristen dergelijke verklaring nooit zullen ondertekenen", verklaarde de MR-voorzitter.

De Franstalige liberalen willen enkel stemrecht toekennen voor de gemeenteraadsverkiezingen en niet voor provinciale verkiezingen. Duquesne verwees daarbij naar het PS-voorstel van Claude Eerdekens, dat wel in provinciaal stemrecht voorziet, maar waarover de Raad van State in een advies heeft laten weten dat dit enkel kan wanneer de grondwet wordt gewijzigd.

De MR wil in geen geval onderhandelen over deze voorwaarden. "We geven hier niet op toe", zei Duquesne klaar en duidelijk.