Tot 5 miljoen euro Belgische steun voor wederopbouw Irak

België zal tot vijf miljoen euro bijdragen in de wederopbouw van Irak, maar er komt geen militair engagement van ons land. Dat is het standpunt dat minister van ontwikkelingssamenwerking Marc Verwilghen zal verdedigen op de donorconferentie in Madrid. Het standpunt werd donderdag door het kernkabinet goedgekeurd. De formele bekrachtiging door de ministerraad volgt vrijdag.

Belga

De steun gaat naar concrete projecten en acties die rechtstreeks ten goede komen van de Iraakse bevolking en kaderen in de opbouw van de rechtstaat, en zal via organisaties van de VN gebeuren. Het gaat met name om Unicef, voor de psycho-sociale begeleiding van kwetsbare kinderen en de wederopbouw van het ministerie van onderwijs, en om UNDP voor de wederopbouw van de elektriciteitssector en de basisinfrastructuur.

België is ook bereid vormingsprogramma's te financieren voor Iraakse magistraten, politiemensen, ambtenaren en diplomaten. Daarnaast wordt de financiering voorzien van 200 vlieguren voor C-130 transportvliegtuigen, voornamelijk voor het VN-voedselprogramma.

De steun komt ten laste van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking (tot 3 miljoen euro), Buitenlandse Zaken (tot 1 miljoen euro) en overige departementen (tot 1 miljoen euro).