Coveliers dreigt met alarmbelprocedure voor migrantenstemrecht

VLD-senaatsfractieleider Hugo Coveliers wil indien nodig in de plenaire vergadering van Kamer en Senaat de alarmbelprocedure inroepen om te vermijden dat het gemeentelijk migrantenstemrecht er komt. In beide assemblees komt hij echter stemmen tekort om het dossier op de tafel van het overlegcomité te brengen.

Coveliers deed zijn idee woensdagavond uit de doeken. "De VLD heeft gezegd alle middelen te willen gebruiken om het migrantenstemrecht tegen te houden en iedereen voor zijn verantwoordelijkheid te willen plaatsen. We willen dus ook de alarmbelprocedure proberen", stelde Coveliers.

De alarmbelprocedure houdt in dat drievierde van een taalgroep een motie steunt voor een bepaalde zaak. Het dossier komt dan 60 dagen in de koelkast terecht, waarna het op de tafel van het overlegcomité van de verschillende regeringen terecht komt. Probleem voor de VLD is dat de partij in de Senaat twee en in de Kamer één stem tekort komt om aan de drievierde meerderheid te geraken. Langs Nederlandstalige kant is alleen de sp.a voor het migrantenstemrecht. VLD, CD&V, Vlaams Blok en N-VA zijn tegen. "We zullen dus één of twee sp.a'ers moeten overtuigen", stelt Coveliers vast.

CD&V-voorzitter Yves Leterme noemt de idee van Coveliers een "hypocriet manoeuvre". Vooraleer zich inhoudelijk uit te spreken, wil hij eerst weten of Coveliers in naam van de partij spreekt en hoe hard de VLD het op regeringsniveau wil spelen. "Karel De Gucht (VLD-voorzitter, nvdr) moet duidelijkheid brengen. Maar ik snap het manoeuvre niet goed. De VLD heeft in de regering toegegeven dat het migrantenstemrecht er komt. Dit is hypocriet", besluit Leterme woensdagavond.

Coveliers zegt ervan uit te gaan dat zijn partij hem steunt. "De partij heeft altijd gezegd dat ze alle middelen wil gebruiken".

Nu in het nieuws