Franse gemeenschap: begroting 2004 met een licht tekort

Print
De Franse gemeenschapsregering heeft woensdag de begroting 2004 afgerond met een licht tekort. Volgens begrotingsminister Michel Daerden laat de budgettaire oefening toe om alle engagementen ten overstaan van de burgers en het personeel na te komen en respecteert die zowel de normen van de Hoge Raad voor Financiën én het samenwerkingsakkoord dat in september afgesloten werd met de federale regering.
Daerden wees erop dat het goede begrotingsresultaat vooral het resultaat is van de herfinanciering van de gemeenschappen die het Lambermontakkoord van 2001 voorziet en de voorzichtige manier waarop de Franse gemeenschap met dat geld omspringt.

De begroting 2004 voorziet 6,612 miljard euro aan inkomsten (2,92 procent meer dan in de begroting 2003) en 6,705 miljard euro aan uitgaven (+2,83 procent). Het netto te financieren saldo bedraagt dus 92,8 miljoen euro, waarvan na technische correcties die te maken hebben met de Europese boekhoudkundige regels nog 21,957 miljoen euro overblijft.

Dat bedrag komt dus overeen met het bedrag dat de Franse gemeenschap moet gaan lenen. Aangezien de Hoge Raad van Financiën het leenplafond op 22 miljoen euro legde, blijft de Franse gemeenschapsregering binnen de normen.
Voor 2000 diende de Franse gemeenschap nog 175 miljoen euro te lenen. Voor 2002 ging het om 100 miljoen, voor 2003 om 48 miljoen euro.

.

Nu in het nieuws