Groeiverwachting Duitse economie naar beneden bijgesteld

De Duitse regering heeft donderdag de prognose van de economische groei voor dit jaar naar beneden bijgesteld en gaat nu uit van een groei van 0 tot 0,75 procent. Eerder ging de regering nog uit van een groei van ruim 1 procent. Economen wezen dat al lange tijd als onrealistisch van de hand.

Vorige week werd al bekend dat ook het financieringstekort in Duitsland door de oplopende werkloosheid en de nauwelijks aantrekkende economie dit jaar hoger uit zal vallen dan verwacht.

Volgend jaar groeit de economie na drie jaar van stilstand met 1,5 tot 2 procent, is de verwachting van de regering-Schröder, die bezig is met hervormingen om de werkloosheid terug te dringen en de economie te stimuleren. De komende jaren worden de uitkeringen verlaagd, wordt een algemene lastenverlichting doorgevoerd en wordt de overheidsbureaucratie verminderd.

Nu in het nieuws