Siemens Atea in Bergen: personeel keurt sociaal plan goed

Het personeel van Siemens Atea in Bergen heeft woensdag het sociaal plan dat directie en vakbonden zijn overeengekomen, aanvaard. Dat gebeurde met 88 pct ja-stemmen.

Belga

Eind mei kondigde Siemens Atea een collectief ontslag aan in de verschillende Belgische vestigingen. In Bergen was er aanvankelijk sprake van 47 ontslagen (op 90 werknemers), maar dat aantal werd nu teruggebracht tot 38.

Van die groep krijgen 33 mensen een hoger dan wettelijk voorziene vooropzeg en een sluitingspremie. Vijf personeelsleden ouder dan 50 kunnen op brugpensioen. De werknemers die blijven, kregen de garantie dat ze op een zelfde sociaal plan beroep zullen kunnen doen indien er de volgende twee jaar nog herstructureringen moeten volgen.

Bij Siemens Atea in Bergen, Gent en Herentals verdwijnen samen 300 jobs. In september kondigde de directie bovendien nog eens 130 extra afvloeiingen aan op de site van Herentals.

Nu in het nieuws