Donorconferentie voor heropbouw Irak van start in Madrid

Print
In de Spaanse hoofdstad Madrid is donderdagmorgen de donorconferentie voor de heropbouw van Irak van start gegaan. Donderdag en vrijdag komen in Madrid zowat tweeduizend vertegenwoordigers uit 58 landen, waaronder België, bijeen om over de financiering van de heropbouw van Irak te beslissen.
Volgens de Verenigde Naties en de Wereldbank heeft Irak tussen 2004 en 2007 56 miljard dollar nodig. De Conferentie van Madrid, zo is nu al duidelijk, zal slechts een fractie van dit bedrag kunnen mobiliseren. Als de Amerikaanse bijdrage buiten beschouwing wordt gelaten, gaat het slechts om enkele miljard dollar.

België wordt in Madrid vertegenwoordigd door minister van Ontwikkelingssamenwerking Marc Verwilghen. Ons land zal allicht 5 miljoen euro voor de wederopbouw vrijmaken. De beslissing over het precieze bedrag valt donderdagmorgen op de kern. Deze som komt bovenop de 4 miljoen euro die België voor de humanitaire hulp in Irak reserveerde. In 2002 verbond België er zich toe om tot 2006 30 miljoen euro voor de heropbouw van Afghanistan vrij te maken.

.

Nu in het nieuws