Europees rijbewijs op komst

De Europese Commissie heeft woensdag voor de invoering van een Europees rijbewijs gepleit. Daarmee moet een einde komen aan de meer dan tachtig soorten rijbewijzen die nu in de vijftien lidstaten van de Europese Unie circuleren.

AP Ned

Brussel wil dat het Europese rijbewijs in de hele EU onder dezelfde voorwaarden wordt verstrekt. Nu zijn er tussen de lidstaten grote verschillen in bijvoorbeeld de geldigheidsduur van een rijbewijs of de vraag of oudere weggebruikers zich aan een periodiek herexamen moeten onderwerpen.

De EU wil het nieuwe rijbewijs een geldigheidsduur van tien jaar meegeven voor gebruikers jonger dan 65 jaar en van vijf jaar voor chauffeurs boven de pensioengerechtigde leeftijd. Rijbewijzen voor bussen en vrachtwagens krijgen een geldigheid van vijf jaar voor houders onder de 65 en van één jaar voor 65-plussers.

Wanneer het Europese rijbewijs wordt ingevoerd is niet duidelijk. De plannen moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. De Europese Commissie maakte bij de aankondiging van de plannen woensdag bekend dat reeds verstrekte rijbewijzen geldig blijven en dat de nieuwe regels alleen gaan gelden voor rijbewijzen die na invoering van de nieuwe regelgeving worden uitgegeven.

De Europese Commissie wil ook een rijbewijs invoeren voor brommerrijders en de minimumleeftijd daarvoor op 16 jaar stellen. Nu mogen in een aantal EU-landen 14-jarigen (zonder rijbewijs) brommer rijden.

De Europese Commissie deed woensdag ook voorstellen om het aantal verkeersdoden in de EU (40.000 per jaar) terug te dringen. Eurocommissaris voor verkeer Loyola de Palacio pleit voor strengere controles en straffen op dronken rijden en snelheidsovertredingen.

Nu in het nieuws