Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen wordt 75

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ) is geen voorstander van de automatische verlenging van het Globaal Medisch Dossier (GMD). De LOZ vindt dat die verlenging moet gekoppeld worden aan een preventieve raadpleging door de huisarts. Dat zei geneesheer-directeur Philippe Drabs van de LOZ donderdag op een persconferentie naar aanleiding van de 75e verjaardag van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Belga

"Door de verlenging te koppelen aan een preventieve raadpleging krijgt de huisarts een globale visie op de patiënt", aldus Drabs. De LOZ telt bijna 1,7 miljoen rechthebbenden verdeeld over zeven ziekenfondsen. Vijftien pct van de leden, vooral in Vlaanderen, beschikt over een GMD. De LOZ lichtte op de persconferentie een aantal voorstellen voor de toekomst toe.

Eén van die voorstellen is de evolutie van het GMD naar een elektronisch medisch dossier. Elektronische communicatie tussen zorgverleners en verzekerintgsinstellingen zou volgens de LOZ de administratie vereenvoudigen. Op het niveau van de zorgverlening zou een elektronisch dossier ook "informatica-reminders" , geïnformatiseerde herinneringen over medische praktijken, afgestemd op een voorschrift, mogelijk maken.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen ook voor dat patiënten die lijden aan een chronische aandoening, zoals mucoviscidose, automatisch bepaalde verstrekkingen terugbetaald krijgen zonder dat hij of zij daar elke keer de goedkeuring van een arts voor nodig heeft. Nu moeten die patiënten vaak meerdere aanvragen per jaar indienen voor terugbetaling. Op jaarbasis worden door chronische zieken zo'n 30.000 aannvragen ingediend.

De LOZ stelt ook voor de huidige kwantitatieve personeelsnormen te vervangen door een extern systeem van "accreditering" om zo de kwaliteit beter te kunnen bewaken. Ook een innovatiefonds stond op het verlanglijstje.

In verband met de "creatieve initiatieven" haalde algemeen directeur Pascal Mertens van de LOZ het eerste Europese akkoord in verband met gezondheidszorg "Carebridges" aan. Dat akkoord zal op 30 oktober door zeven Europese landen worden ondertekend. Het doel van de overeenkomst is dat de patiënt in elk van die zeven landen binnenkort dezelfde medische zorg krijgt.

De LOZ groepeert het Onafhankelijk Ziekenfonds, de Mutualité professionnelle et libre de la Région Wallonne, de Freie Krankenkasse, Ziekenfonds Securex, Partena Vlaanderen en Partena Brussel.