10 maanden met uitstel voor Leo Delcroix

Print
De correctionele rechtbank van Hasselt heeft donderdag gewezen minister Leo Delcroix veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel en een geldboete van 7436 euro effectief. Daarnaast werd hij voor vijf jaar ontzet uit het recht om een openbaar ambt te bekleden.
Delcroix werd schuldig bevonden aan valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. Deze misdrijven werden volgens de rechtbank gepleegd om een schenking van het bedrijf Plascobel aan de CVP te verhelen. Het zogenaamde milieuboxenschandaal dat aan de basis ligt van deze veroordeling dateert van de periode 1991-1992. Delcroix was toen partijsecretaris van de Christendemocraten.
De medebeschuldigde Jean-Pierre Bleyen werd veroordeeld tot een werkstraf van 40 uren en een identieke boete. Maurits Roggeman kreeg 7 maanden cel met uitstel en eveneens een boete van 7436 euro effectief. Voor de drie andere beklaagden in dit proces volstond een eenvoudige schuldigverklaring.

.

Nu in het nieuws