Beroep van leerkracht alsmaar tijdrovender

Print
Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs spenderen meer tijd aan hun job dan vroeger. Dat blijkt uit een studie over de tijdsbesteding en taakbelasting van leerkrachten, dat door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) werd uitgevoerd.
Vooral lesvoorbereiding, vorming en niet-lesgebonden schoolactiveiten vragen meer tijd dan tien jaar geleden, toen het vorige onderzoek naar de tijdsbesteding bij leerkrachten werd uitgevoerd.
Meer dan 90 procent van de ondervraagde leerkrachten geeft aan hun beroep graag uit te oefenen. Wel vinden ze hun takenpakket te zwaar. Vooral in het basisonderwijs is dat het geval.

.

Nu in het nieuws