Volgend jaar snelheidscontroles vanop bruggen

Print
De resultaten van de verhoogde snelheidscontroles op de autosnelwegen zijn bemoedigend. De dodelijke ongevallen op de snelwegen zijn met acht procent gedaald. De verkeerspolitie controleert dan ook véél meer dan vroeger. En die verhoogde inspanningen worden nog voortgezet. Volgend jaar komen er ook controles vanop bruggen over de snelwegen.
Dat zei hoofdcommissaris Paul Deblaere van de verkeerspolitie donderdag bij de voorstelling van de resultaten in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) bij de verkeerspolitie in Oudergem.
Het voordeel van controles vanop bruggen is evident: het controlevoertuig -het gaat enkel om bemande controles- zal nog meer verdekt opgesteld staan dan vandaag, rechts of links langs de kant van de weg. Nu al wordt in de provincie Luik met deze nieuwe techniek geëxperimenteerd.

Het nationaal veiligheidsplan 2003-2004 en de staten-generaal voor de verkeersveiligheid (op 25 februari 2002) hadden een aantal doelstellingen vooropgesteld: 30 procent minder verkeersdoden op het volledige wegennet tegen 2006 en 50 procent minder tegen 2010. Als referentie werd het gemiddeld aantal van de periode 1998-2000 genomen, namelijk 1.450 verkeersdoden per jaar waarvan 215 op de autosnelwegen. De verkeerspolitie denkt vandaag die doelstellingen één jaar eerder reeds te kunnen realiseren.

De verkeerspolitie (provinciale verkeerseenheden van de federale politie) heeft het aantal controles met tien procent verhoogd. Met de mobiele radartoestellen werden de laatste twaalf maanden 25 miljoen voertuigen gecontroleerd (tegenover 13,8 miljoen voertuigen in 2001). Voornamelijk in Vlaanderen, hebben de automatische camera's 110.041 uren geflitst. In Wallonië zijn er nog maar twee zo'n camera's in dienst. Volgend jaar komen er meer, vermoedelijk een tiental.

Minister Dewael is verheugd met de eerste resultaten: vijftien procent minder ongevallen met gewonden op de autosnelwegen, acht procent minder doden (132 doden tussen 1 oktober 2002 tot 1 oktober 2003 tegenover 144 het jaar voordien), twintig procent minder zwaargewonden (805 in plaats van 1.009) en bijna 20 procent minder lichtgewonden.
De verkeerspolitie stelt vast dat er thans merkelijk trager gereden wordt op de snelwegen: "Het aantal processen-verbaal is slechts lichtjes gestegen, terwijl het aantal controle-uren fors gestegen is", zegt hoofdcommissaris Deblaere. "Wij merken ook dat de topsnelheden duidelijk gedaald zijn."
Om meer politiemensen van administratieve taken te ontlasten en ze op de weg in te zetten, krijgt de verkeerspolitie er vijftig burgerpersoneelsleden bij.

.

Nu in het nieuws