Motie verdeelt Borgerhout

Een motie van het Vlaams Blok, waarbij wordt gevraagd dat districtsschepen Stef Lauwers (Agalev) ontslag zou nemen, zorgt voor ongerustheid in de Borgerhoutse politiek. De motie zal waarschijnlijk 11 stemmen voor krijgen, want naast de 9 van het Vlaams Blok kondigen twee onafhankelijke allochtone districtsraadsleden nu al aan dat ze tegen de meerderheid en dus voor de motie gaan stemmen.

ghouben

Als de meerderheid (3 CD&V,3 sp.a, 3 VLD, 2 Agalev en 1 N-VA) de rangen sluit, is er niet direct een probleem, maar er worden afwezigheden gevreesd of zelfs dissident stemgedrag. De stemming is geheim. Even dacht men zelfs dat schepen Lauwers zelf niet zou mogen meestemmen over zijn eigen lot.

Het provinciebestuur antwoordde ons dat hij dat wel mag doen omdat de motie voor de betrokkene geen echt juridisch gevolg kan hebben. De districtsraad kan zijn ontslag wel vragen, maar hem niet dwingen. Een disciplinaire sanctie kan alleen na een klacht bij de gouverneur. De procedure is dezelfde als voor de schepenen van de stad Antwerpen bv. Na bespreking in de deputatie kan de gouverneur optreden. Die discussie is in Borgerhout blijkbaar nog niet rond.

Als Stef Lauwers meestemt ,is de verhouding 11 tegen 12 en is er geen probleem. Bij 11 tegen 11 en 1 onthouding is de motie bij staking van stemmen verworpen. Meer onthoudingen of afwezigen kunnen fataal zijn. In dat geval dreigt ruzie en onbestuurbaarheid. Deurnese toestanden, zeg maar.

De rol van de twee onafhankelijken, Amir El Kebdani en Mohammed Sidi Habibi (verkozen op de Agalev-lijst), is belangrijk. Gaan raadsleden van allochtone origine nu de agenda van het Vlaams Blok uitvoeren?

Waarover gaat het? De Borgerhoutse fractieleider van het Vlaams Blok, senator Wim Verreycken, vindt dat Lauwers de ambtsethiek mist om gezag uit te oefenen over districtsraadsleden en burgers. De Agalev-schepen wordt verweten dat er een fietsenstalling kwam vlak voor het vroegere Agalev-secretariaat in de Eliaertsstraat.

Het tweede argument is zwaarder: op 13 oktober belegde Stef Lauwers (ook secretaris van Agalev Groot-Antwerpen) een vergadering van zijn partijbestuur in het districtshuis. Dat was de beruchte vergadering waarop het ontslag van de Antwerpse schepen Chantal Pauwels werd gevraagd.

Wim Verreycken:“Dat kan niet. Het districtshuis dient niet voor partijvergaderingen. De Pol Marazaal werd niet voor dat doel aangevraagd. Welke huurprijs werd bedongen? Op basis van welk reglement? Dit is misbruik van een openbaar gebouw voor partij-onderonsjes”.

Districtsschepen Stef Lauwers maakt zich nog niet ongerust.“Ik heb geen reden om te denken dat er iemand van de meerderheid zou stemmen voor de motie. Die fietsenstalling is trouwens oude koek. Ik was toen niet eens lid van het bureau en de politie wil die stalling niet verplaatsen naar de Werkwinkel bv. Ze vindt dat die daar goed staat. Bij die vergadering op 13 oktober is er wel iets fout gelopen,maar dat is geen reden om mij af te zetten”.

Stef Lauwers denkt dat de twee onafhankelijken nog niet zo vlug voor de motie gaan stemmen. “Ze hebben nog geen belangrijke punten mee gestemd met het Blok. Ze kiezen wel hun thema’s. Als ze de motie goedkeuren en wij zijn niet voltallig, dan is er pas een probleem voor de coalitie”.

Amir El Kebdani laat er namens de onafhankelijken geen twijfel over bestaan: “Mohammed en ik gaan geen cadeaus geven aan het bureau en de meerderheid. No way! We zullen tegen schepen Lauwers stemmen en tegen de coalitie”.

Stoort het Amir dan niet dat hij met het Blok moet mee stemmen? “Neen,dat stoort me niet.We zijn absoluut niet te spreken over de manier waarop we door de coalitie worden behandeld. We worden nergens bij betrokken. Op ons moeten ze niet rekenen”.

De motie moet nog op de districtsraadsagenda worden geplaatst. Wim Verreycken vraagt de behandeling op 27 oktober, maar wellicht wordt het 3 november. Spanning verzekerd.