Aalsters stadsbestuur dringt aan op tuchtonderzoek zaak-Jacobs

Print
Het Aalsterse stadsbestuur zal provinciegouverneur Herman Balthazar vragen om een tuchtonderzoek in te stellen in de zaak-Jacobs. Schepen van Personeel en Tewerkstelling Patrick Jacobs (sp.a) werd eind september op dezelfde dag tot tweemaal toe met te veel alcohol in het bloed uit het verkeer gehaald. De schepen kon bovendien geen rijbewijs voorleggen. De mogelijke sanctie van het tuchtonderzoek kan een schorsing of de afzetting zijn.
 
Het was vooral het Vlaams Blok dat de kans schoon zag om schepen Patrick Jacobs met de grond gelijk te maken.“ We zijn het er allemaal over eens dat alcohol en verkeer niet samengaan”, stelt gemeenteraadslid Steve Herman (Vlaams Blok).
 
“Er zijn al tientallen campagnes geweest die de mensen moeten wijzen op het gevaar van alcohol in het verkeer. Steve Stevaert stelde zelfs voor om de grens op 0,0 promille te leggen. Niet alle socialisten denken er blijkbaar hetzelfde over.”
 
Herman heeft wel begrip voor Jacobs, maar eist niettemin het ontslag van de schepen. “Iedereen maakt fouten, maar politici hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. Net daarom kan dit niet zonder gevolgen blijven.”
 
De andere oppositiepartijen - Agalev en CD&V- gingen niet zover. “We vragen om de schepen alleen de bevoegdheid van Personeel tijdelijk te ontnemen en dat om het gezag bij het personeel te herstellen”, zet Eddy Couckuyt het CD&V-standpunt uiteen.
 
Ook Agalev is geen voorstander van een ontslag. “De schepen heeft fouten gemaakt, maar het is niet aan ons om te veroordelen. Dat laten we aan de rechtbank over. Maar aangezien we er van overtuigd zijn dat Patrick Jacobs zijn auto voor langere tijd zal moeten laten, roepen we de schepen op met de fiets naar het stadhuis te komen”, aldus Lucette Callebaut.
 
Waarna de Agalev-gemeenteraadsleden de verbaasde schepen prompt een fietsslot, een bel en een snelbinder overhandigden. “Wij zullen provinciegouverneur Herman Balthazar vragen een tuchtonderzoek in te stellen”, stelt burgemeester Anny De Maght (VLD).
 
“Hiermee willen we een signaal geven dat het ons menens is met verkeersveiligheid. Maar aan een heksenjacht wil ik niet meedoen. We zijn streng waar moet, maar begrijpend waar kan.”
 
Schepen Patrick Jacobs riskeert een schorsing of -in het slechtste geval- zelfs een afzetting.

.

Nu in het nieuws