Chantal Pauwels huurt goedkope OCMW-woning "in slechte staat"

Print
De sociale woning die de Antwerpse schepen Chantal Pauwels sinds september 1993 huurt van het OCMW, was in zeer slechte staat. Dat verklaart de lage huurprijs die toen door het OCMW werd bepaald, reageert OCMW-voorzitster Monica De Coninck op de controverse die zaterdag ontstond rond de woning van de sportschepen.
Vlaams Blok-fractieleider Filip Dewinter vindt het ongehoord dat Chantal Pauwels een OCMW-woning aan de Veemarkt kan huren voor slechts 144 euro per maand, terwijl het OCMW in slechte financiële papieren zit.
Volgens OCMW-voorzitster Monica De Coninck is er niks abnormaals aan de hand. "Het pand was in zeer slechte staat toen Chantal Pauwels er introk. Bovendien heeft zij heel wat renovatiewerken laten uitvoeren. Ik kan iemand toch niet uit zijn huis zetten omdat hij schepen is geworden", stelt de OCMW-voorzitster.
"Het huis waarin Pauwels woont, is beschermd. De gevel is in zo'n slechte staat dat het OCMW onlangs een dossier indiende om de gevel te mogen vernieuwen. Als dat gebeurd is, zal de waarde van het pand geschat worden en wordt de huurprijs aangepast", legt De Coninck uit. "Overigens werd de huurprijs door de jaren heen geïndexeerd, maar we zijn gebonden aan een huurwetgeving die we niet zomaar kunnen verkrachten", stelt de OCMW-voorzitster.
Het huis van schepen Pauwels is zoals ongeveer 250 andere panden van het OCMW niet onderworpen aan een sociaal maar aan een privaat huurcontract. Een tweetal jaar geleden is het OCMW begonnen met een systematische aanpak van die panden. Zo werd in 2002 voor 50 miljoen Belgische frank aan gronden en huizen verkocht. Die verkoopsgelden mogen overigens niet aangewend worden voor de financiering van de werking van het OCMW. De huurgelden van de panden daarentegen mogen wel gebruikt worden voor de financiering van de werking van het OCMW.
De suggestie van Vlaams Blok-fractieleider Filip Dewinter om alle huizen van het OCMW te verkopen, zou volgens De Coninck getuigen van slecht beleid. Sommige panden, zoals die aan de Sint-Jorispoort bijvoorbeeld, zouden nu immers niet zo veel kunnen opbrengen omdat hun waarde tijdelijk verminderd is door werken in de buurt.
MEEST RECENT