Neutrale ziekenfondsen maken werk van preventie gezonde ogen

Print
In Vlaanderen, Wallonië en Brussel zullen vanaf dinsdagavond grote affiches te zien zijn om de mensen aan te sporen zorg te dragen voor hun ogen. De campagne is een initiatief van de Neutrale Ziekenfondsen, die in samenwerking met de Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS) ook via affiches en kaartjes bij de huisartsen de bevolking hoopt te bereiken. "Uw ogen verdienen al onze aandacht" prijkt bovenaan de affiches en de kaartjes. De vermelding van een groen nummer (0800/30005) nodigt uit om een gratis ogentest aan te vragen. Het gaat om een eenvoudige leestest die de betrokkene een eerste indruk kan geven van hoe het met zijn of haar ogen is gesteld.
Dat België nood heeft aan een dergelijke sensibiliseringscampagne staat voor de Neutrale Ziekenfondsen buiten kijf. Ruim 1 procent van de Belgen is slechtziend en de helft van onze landgenoten draagt een bril of lenzen. Bovendien zijn bepaalde oogaandoeningen in het begin moeilijk vast te stellen omdat er geen aanwijsbare symptomen zijn. "Aandacht en preventie zijn de twee sleutelbegrippen voor gezonde ogen", luidt het advies van de organisatoren.

"Negentig procent van de informatie ontvangen we via onze ogen", zegt Harry Geyskens, algemeen coördinator van de BCBS. "We moeten er zorg voor dragen. Het komt erop aan geïnformeerd te blijven en daartoe is een regelmatig controle bij de oogarts aangewezen", aldus Geyskens, die zelf een beperkt gezichtsvermogen heeft. Hij benadrukt wel dat de ogentest die het publiek kan aanvragen enkel bedoeld is als teaser. "Het is geen wetenschappelijke test, maar een richtlijn voor zij die willen weten hoe het met hun ogen gesteld is. Een diagnose stellen blijft het werk van de oogarts", zegt Geyskens.

De campagne 'Uw ogen verdienen al onze aandacht' start op dinsdagavond 7 oktober. De 428 affiches zullen drie weken in het straatbeeld te zien zijn. Het groene nummer is verschillende maanden operationeel, net als de aanvraag voor een ogentest. Zo'n 18.000 huis- en oogartsen worden opgeroepen om hun patiënten daarover in te lichten.
Nu in het nieuws