Verbod op scheepvaartverkeer en visvangst Waalse rivieren opgeheven

Print
De Waalse landbouwminister José Happart heeft dinsdag beslist dat het tijdelijke verbod op scheepvaartverkeer en visvangst op de rivieren in het Waalse gewest, ingevoerd op 30 september, wordt opgeheven. Dat verbod werd ingevoerd naar aanleiding van het extreem lage waterpeil op de Waalse rivieren.
De maatregel werd ook ingevoerd om het ecologische evenwicht te bewaren. Door de regen van de laatste dagen is het waterpeil echter opnieuw gestegen en ook in de komende dagen wordt meer neerslag verwacht. De ministeriële besluiten die voorzien in een opheffing van het verbod gaan van kracht vanaf woensdag 8 oktober, de dag waarop zij ook zullen verschijnen in het Staatsblad
Nu in het nieuws