Temsamani: "Kamerfiche vermeldt geen hoger diploma"

Anissa Temsamani heeft op 7 juli, vijf dagen voor ze de eed aflegde als staatssecretaris, een document ingediend bij de biografische diensten van de Kamer waarin ze uitdrukkelijk vermeldde dat ze geen diploma hoger onderwijs bezit. Dat meldde de commerciële radio-omroep 4FM.

Elke verkozen volksvertegenwoordiger dient bij het begin van de legislatuur een fiche in met biografische gegevens. Dat deed Temsamani ook. 4FM viste uit dat de sp.a-volksvertegenwoordiger naast die fiche op 7 juli nog een afzonderlijk document indiende waarop ze expliciet vermeldde dat ze geen diploma hoger onderwijs bezat. Temsamani behoorde daarmee tot de zeven volksvertegenwoordigers die enkel een diploma middelbaar onderwijs behaalden.

Nu in het nieuws