Zonder voorgaande: Elsene wil politiezone verlaten

Print
Burgemeester Willy Decourty (PS) van Elsene wil dat zijn gemeente de politiezone verlaat waarin ze is ingedeeld, namelijk Brussel-Hoofdstad-Elsene. Hij heeft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) echter nog niet van dat voornemen in kennis gesteld. De MR-oppositie in Elsene roept alvast de gemeenteraad samen. In de meeste grote steden vormen de grenzen van de stad meteen ook de grenzen van de politiezone, maar in Brussel ligt dat anders. Het gewest Brussel werd opgedeeld in vijf zones. De hoofdstad werd met Elsene samengevoegd.
Decourty is ontevreden over de samenwerking met Brussel: wanneer de agenten van het vroeger POLBRU in Elsene moeten tussenkomen, zouden de patrouilles soms lang op zich laten wachten. Bovendien zijn er ook klachten over de brutale werkwijze bij sommige tussenkomsten. Tenslotte vindt Elsene de prijs die het moet betalen aan de politiezone buiten proportie.

Om die laatste reden liet het gemeentebestuur van Elsene bij de Raad van State reeds het KB vernietigen dat de verdeelsleutel vastlegt voor de bijdragen van gemeenten die samen een politiezone vormen. Het kabinet-Dewael zoekt momenteel een nieuwe oplossing, want intussen kunnen een tiental gemeenten, waaronder Brussel en Elsene, geen begroting opmaken omdat ze hun bijdrage voor hun politiezone daar niet kunnen in vastleggen. Burgemeester Willy Decourty gaat echter nog een stap verder en wil Elsene gewoon terugtrekken uit de politiezone met Brussel-hoofdstad, nooit gezien in de (korte) geschiedenis van de politiezones. Die werden opgericht in het kader van de politiehervorming van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (MR).

Het voornemen van Decourty is niet naar de wens van de MR-oppositie in Elsene. Die heeft ook kritiek op de samenwerking met Brussel, maar wil die via een constructieve dialoog met het stadsbestuur oplossen, binnen de politiezone. Vooral het feit dat Decourty deze beslissing nam zonder de gemeenteraad noch de politieraad te kennen, zet bij MR kwaad bloed. De fractie heeft daarom een extra gemeenteraadszitting bijeengeroepen op woensdag 1 oktober om 20 uur.

De manier waarop Decourty uit de politiezone zou willen stappen is onduidelijk. Minister Dewael noch de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hebben tot op vandaag een vraag in die richting van Decourty ontvangen. Intussen druppelen er bij het kabinet-Dewael ook al parlementaire vragen binnen over de kwestie. De enige wettelijke mogelijkheid voor Elsene om uit zijn zone te stappen, zou zijn dat de hele procedure voor de indeling van politiezones zou worden herhaald. Alle betrokkenen (onder meer gemeenteraden, politiekorpsen, vakbonden, parketten,...) zouden daarvoor opnieuw moeten geraadpleegd worden, een titanenwerk volgens sommigen, onbegonnen werk volgens anderen. Burgemeester Decourty kon donderdag niet bereikt worden voor commentaar.

.

Nu in het nieuws