Borstkankervereniging pleit voor oprichting borstklinieken

De Belgische afdeling van Europa Donna, een Europese belangenvereniging voor borstkankerpatiënten, vindt dat er in ons land meer aandacht moet komen voor de psychologische en sociale opvang van borstkankerpatiënten. Ze pleit daarom voor de oprichting van borstklinieken die de levenskwaliteit van de patiënt gegarandeerd een belangrijke plaats geven. Ook kan de opsporing van borstkanker nog beter, vindt de organisatie. Elk jaar krijgen vijfduizend vrouwen in België te horen dat ze borstkanker hebben. Het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Eén op de vijf vrouwen met de ziekte klaagt over fysieke pijn. Maar een veel hoger aantal, namelijk één op de twee patiënten, zegt te kampen met angst en depressies.

Belga

"Studies hebben uitgewezen dat vrouwen die morele steun krijgen hun behandeling veel beter aankunnen", aldus Mariane De Vriendt van Europa Donna. "Psycho-sociale begeleiding is voor borstkankerpatiënten dan ook een absolute noodzaak en moet integraal deel uitmaken van de behandeling", zo zegt ze. "Ook voor de eventuele partner en kinderen is opvang geen overbodige luxe. Eén op de drie partners heeft immers moeite om zich aan te passen aan de ziekte. Ook kinderen gaan vaak gedragsproblemen vertonen wanneer hun moeder aan borstkanker lijdt".

De behandeling van kankerpatiënten onderging in maart vorig jaar al een hervorming. Toen werd er overgeschakeld op een multi-disciplinaire aanpak, dat wil zeggen dat de verschillende medische specialiteiten op mekaar werden afgestemd. "Psycho-sociale opvang werd daar echter niet verplicht in opgenomen", aldus De Vriendt. "Elke kankerkliniek kan die naar eigen goeddunken organiseren. Er zijn geen algemene richtlijnen". De oprichting van specifieke borstklinieken kan volgens Europa Donna aan de nood beantwoorden. Zij zouden dan verplicht de zorg om de levenskwaliteit van de patiënt een plaats moeten geven en aan strenge erkenningscriteria beantwoorden. Een specifieke borstkliniek geeft vrouwen ook een gevoel van vertrouwen, aldus De Vriendt.

Sinds eind 2000 kunnen alle Belgische vrouwen tussen de 50 en de 69 jaar zich gratis laten screenen. De vereniging vindt evenwel dat dit systeem grondig geëvalueerd moet worden. "Want 25 procent van de borstkankers komt voor die leeftijd voor", aldus De Vriendt. "Ook blijkt uit de weliswaar voorlopige en nog erg onvolledige resultaten dat de respons vrij klein is. Slechts een 30 procent van de vrouwen blijkt in te gaan op de uitnodiging, terwijl we toch 70 procent moeten halen. Een onderzoek naar de redenen daarvan dringt zich dus op".

Europa Donna wijdt op 1 oktober een symposium aan de problematiek. Wie het wil bijwonen kan voor informatie terecht op het nummer 02/535.43.29.