Burgemeester Zonhoven: "Ik weet niks van fraude"

"Ik heb de voorbije maanden wel een bericht gekregen dat ik in een onderzoek naar naturalisatiefraude het dossier op het Antwerpse gerecht kon gaan inkijken, maar ik had geen enkele reden om dat te doen. Ik was dan ook verbaasd toen ik woensdagochtend uit de kranten vernam dat het parket me voor de rechtbank wil brengen voor schriftvervalsing." Dat zegt Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen, huidig VLD-burgemeester van Zonhoven.

Belga

Zij is als ex- parlementair lid van de commissie naturalisaties. Het gerecht meent dat Welkenhuysen in 2001 op de hoogte was dat bij de naturalisatie van 167 Georgiërs, Russen en Oekraïners sommige dossiers niet zuiver waren. Welkenhuysen: "Ik ken geen Russen of Georgiërs, ik sta recht in mijn schoenen."

"Tot voor kort wist ik niet eens waar het Falconplein lag. En neen, ik ken geen Russen, Georgiërs of Oekraïners, en heb ze ook niet op bezoek gehad." Ongerust is Vanden Poel-Welkenhuysen allerminst. "Waarom zou ik? Ik heb zelfs nog geen advocaat, gewoonweg omdat ik in de verste verte niet weet wat er aan de hand is. Ja, ik lees dat het Antwerpse parket een onderzoek heeft afgerond naar grootschalige naturalisatiefraude en het 167 Georgiërs, Russen en Oekraïners voor de rechtbank wil brengen omdat ze op een frauduleuze manier Belg zouden zijn geworden. Dat is alles."

Naast Georgiër Abraham Melikhov - de vermoedelijke organisator van de fraude - en Vanden Poel-Welkenhuysen wil het parket ook een ambtenaar en twee advocaten voor de rechter zien verschijnen. De ambtenaar zou de zaakjes van Melikhov hebben bepleit bij dezelfde drie politici: Simonne Leen (Agalev), Daan Schalck (sp.a) en Vandenpoel-Welkenhuysen (VLD). Het parket oordeelt dat Leen en Schalck misleid werden door de ambtenaar, maar dat tegen Vandenpoel-Welkenhuysen voldoende aanwijzingen zijn om haar te vervolgen voor medeplichtigheid aan schriftvervalsing. "Schriftvervalsing betekent toch dat ik een schrijven moedwillig zou hebben veranderd. Wel, dat is niet gebeurd. Ik vraag me echt af wat dit allemaal betekent", zegt de VLD'ster.

Abraham Melikhov slaagde er in 1999 in 167 Georgiërs, Russen en Oekraïners tot Belg te laten naturaliseren ondanks een negatief advies van de Staatsveiligheid, de Dienst Vreemdelingenzaken en het parket. Melikhov werd door de kandidaat-Belgen rijkelijk beloond - tot 12.500 euro per dossier. Eind vorig jaar werd de 'Peetvader van het Falconplein' in Antwerpen tot 4 jaar cel veroordeeld omdat hij vier jonge Russische vrouwen in de prostitutie had gedwongen. Het gerecht liet ook een aantal van zijn winkels met namaakproducten sluiten. "Wist u dat ik tot voor kort niet wist dat dat Falconplein of Rode Plein bestond, laat staan waar het lag", zegt Welkenhuysen. "Om nog te zwijgen over die peetvader. Neen, ik heb hem nooit op bezoek gehad. Het is wel zo dat ik na de verkiezingen van 1999 samen met acht andere kamerleden deel uitmaakte van de naturalisatiecommissie. Waarom mijn naam nu alleen valt, daar heb ik het raden naar."

Het gerecht, dat begin januari 2001 260 dossiers in beslag nam bij de naturalisatiecommissie, meent dat Marilou Vandenpoel-Welkenhuysen op de hoogte was dat sommige dossiers niet zuiver waren, maar dat dat haar niet had belet ze toch goed te keuren. "Ik kan alleen zeggen dat ik in eer en geweten heb gehandeld, en nooit geld heb aangenomen, van niemand", zegt de VLD'ster. "Ik vind het wel erg dat ik dit nieuws uit de kranten moet vernemen. Toegegeven, ik heb de voorbije maanden wel een bericht gekregen dat ik dit dossier in Antwerpen kon gaan inkijken, maar ik had geen enkele reden om dat te doen. Ik sta recht in mijn schoenen", besluit ze. De naturalisatiecommissie keurde in mei 2001 een nieuw intern reglement goed waardoor dossiers niet meer door één commissielid alleen worden goedgekeurd, maar door meerdere. De commissie telt nu ook 17 in plaats van 9 leden.