Nieuw concept R1 voorziet groene Singel

Print
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe visie uitgewerkt voor de Antwerpse Ring, waarbij het lokale verkeer gescheiden zou worden van het doorgaand verkeer. Dat zou gebeuren door de aanleg van nieuwe rijstroken in de Ringbedding. De Singel zou heraangelegd worden tot een groene stadsboulevard.
De nieuwe visie, die donderdag door Vlaams Minister van Openbare Werken Gilbert Bossuyt (sp.a) in Antwerpen werd voorgesteld, zit nog maar in de planfase en een concrete timing is er nog niet. Het concept past in het Masterplan dat de Vlaamse overheid in 2000 heeft uitgewerkt om de mobiliteit in en rond Antwerpen op te krikken. De Antwerpse Ring kent heel wat op- en afritten, hetgeen het doorgaand verkeer beduidend afremt. Om het lokale verkeer beter op te vangen voorzag het Masterplan oorspronkelijk een aantal tunnels op de Singel. Van dat plan wordt nu dus definitief afgestapt. De nieuwe visie voorziet dat het verkeer van de Singel wordt verplaatst naar de Ringbedding. Daar is immers nog heel wat ongebruikte ruimte. Door aanleg van nieuwe, aparte rijstroken zou het lokaal verkeer tussen de verschillende op- en afritten gescheiden worden van het doorgaand verkeer.

De Singel zou dan uitgebouwd worden tot een groene stadsboulevard met ruimte voor goed uitgebouwd openbaar vervoer. Ook langs de Ring zou er, naast ruimte voor kantoren en parkings, meer groen moeten komen. Wanneer het nieuwe concept er zal komen, is nog niet duidelijk. Er moet volgens Bossuyt nog heel wat studiewerk gebeuren. Intussen gaan de andere onderdelen van het Masterplan (om. herstellingswerken aan de Ring, de verbreding van het Albertkanaal, en de aanleg van de Oosterweelverbinding) gewoon verder. Tijdens de werken aan de Ring, die volgend jaar starten, zal al rekening gehouden worden met het nieuwe plan. Tijdens de werken zal de Singel wel moeten helpen om de verkeersstroom op te vangen. Daarvoor zullen volgend jaar vijf drukke kruispunten tijdelijk overbrugd worden.

Ook de heraanleg van de Leien kaderen in het nieuwe Masterplan. Die werken zitten binnenkort in de tweede fase. Bossuyt heeft met het Antwerpse stadsbestuur afgesproken dat het overleg tussen beide overheidsniveaus beter zal worden georganiseerd onder leiding van burgemeester Patrick Janssens (sp.a).

.

Nu in het nieuws