Boccaccio pakt uit met anti-racismecampagne

In de discotheek Boccaccio in Halen zullen allochtone jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze vinden dat hen onterecht de toegang tot de discotheek geweigerd werd, naar een speciaal nummer kunnen bellen. De politie van de zone West-Limburg zal dan onmiddellijk ter plaatse komen om zich van de toestand te vergewissen. Een anti-discriminatiebord met daarop het telefoonnummer werd zaterdagavond tijdens de officiële heropening van de Halense danstempel onthuld door eigenaar Benny Strauven.

Belga

Strauven is de eerste discotheekuitbater in Vlaanderen die een dergelijke anti-racismecampagne start. Hij heeft daarover een afspraak gemaakt met de Hasseltse procureur Marc Rubens, burgemeester Willy Neven van Halen en zonechef Armand Grootaers van de politiezone West- Limburg.

De discotheekuitbater stelt dat iedereen in zijn discotheek welkom is, maar dat wie zich niet aan de regels houdt, de toegang geweigerd wordt. Bezoekers die vinden dat ze onterecht de toegang werden geweigerd, zullen meteen klacht kunnen indienen bij de politie.

Het initiatief van de Halense discotheek komt enkele weken nadat het parket van Hasselt bekendmaakte dat strenger zal worden opgetreden tegen discotheekuitbaters die systematisch allochtone bezoekers weigeren. Procureur Rubens stelde toen ook dat discotheekuitbaters die zich schuldig maken aan inbreuken op de racismewet, gerechtelijk vervolgd zouden worden.