Winterbeek en Laak "zwaar vervuild" door Tessenderlo Chemie

Print
De omgeving van de Grote Laak en de Winterbeek, twee waterlopen tussen de Zuiderkempen, Limburg en de regio Leuven, is sterk vervuild. Dat blijkt uit staalnames van de Vlaamse milieuadministratie AMINAL.
 
Het grootste deel van de vervuiling betreft een historische verontreiniging, waardoor de huidige eigenaars van ruim 3.000 percelen in de buurt van beide waterlopen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Zij ontvangen een bodemattest van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat hen vrijstelt van saneringsplicht.
 
Uit het onderzoek van AMINAL is gebleken dat er aanwijzingen zijn voor ernstige verontreiniging van beide waterlopen, het grondwater en de omliggende percelen. Het betreft vooral zware metalen en chloriden. De vervuiling wordt vooral veroorzaakt door de lozingen van het bedrijf Tessenderlo Chemie.
 
De vrijstelling van sanering geldt ook bij een toekomstige overdracht of verkoop van het perceel. De Bond Beter Leefmilieu roept Tessenderlo Chemie op zijn verantwoordelijkheid in dit dossier te erkennen. "De BBL wil dat Tessenderlo Chemie middelen opzijzet om de noodzakelijke saneringen de komende jaren te kunnen financieren". De milieubeweging vraagt daarom aan Vlaams minister van Milieu Ludo Sannen Tessenderlo Chemie dringend te verplichten de lozingen stop te zetten.
MEEST RECENT