Prijzencontrole: Test-Aankoop voor afschaffing, OIVO tegen

Minister van Economie Moerman wil in de mate van het mogelijke de prijscontroles afschaffen. De ambtenaren en financiële middelen die daardoor vrijkomen, moeten volgens haar worden ingezet voor beter toezicht op de mededinging. In ons land ligt voor een hele reeks producten en diensten de prijs vast. Het gaat onder meer om bepaalde geneesmiddelen, instellingen voor bejaardenopvang, kabel-tv, watervoorziening, gas en elektriciteit, vervoer per taxi en sommige broodsoorten.

Belga

Als minister van Economie moet Fientje Moerman voor die diensten en producten vooraf haar toestemming geven vooraleer prijzen mogen worden verhoogd. "Die procedures zijn middeleeuws en administratief zeer zwaar", zegt ze in De Standaard. Naast de afschaffing van sommige prijzencontroles wil Moerman dan ook de administratieve procedures die de controles met zich meebrengen, vereenvoudingen.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is alvast voorstander om voor bepaalde diensten en producten de prijzencontrole af te schaffen. Maar die ingreep moet wel op een degelijk gegronde manier gebeuren, zegt Ivo Mechels. Test-Aankoop is onder meer te vinden voor het afschaffen van de maximumprijs voor brood. Die geldt niet voor alle broodsoorten; pistolets, stokbrood, ontbijtkoeken, enz. ontsnappen aan die prijsreglementering. Ook Unizo is niet principieel tegen het afschaffen van de prijzencontrole, en wil vooral een meer doeltreffende werking van de Raad voor Mededinging. De zelfstandigenorganisatie dringt er wel op aan vooraf overleg te plegen met de betrokken sectoren over de wenselijkheid om de prijzencontrole af te schaffen.

Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) reageert verwonderd op de plannen van Moerman. Het OIVO blijft voorstander van een systeem van prijzencontroles. Anders bestaat het risico dat consumenten die in een streek wonen waar veel concurrentie is, bevoordeeld zullen worden.

Directeur-generaal Marc Vandercammen van het OIVO stelt zich ook vragen over het tijdstip van de aankondiging van Moermans plannen. "Het consumentenvertrouwen staat al op een laag pitje", stelt Vandercammen. Hij vreest dat met de afschaffing van de prijzencontroles de prijzen omhoog zullen gaan, waardoor de consumenten meer gaan sparen en de bedrijven minder verkopen.