Sluikstorters rukken op

De beëdigde ambtenaren treden niet op in het project Overlast als er geen politiesteun is. De afgelopen maanden is de hoeveelheid heimelijk gestort afval in Antwerpen- Noord weer toegenomen.“Onze acties hebben geen zin, als er geen repressief sluitstuk is”, zegt Erwin Pairon (Agalev), schepen van Afvalbeleid. Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) belooft op korte termijn een oplossing.

ghouben

In Antwerpen-Noord was er een grote stijging in de hoeveelheid opgehaald ‘sluikstort’, van 79,85 ton in juni naar 88,62 ton een maand later. De beëdigde ambtenaren schreven in juli 181 retributies (een belasting voor het verwijderen van het sluikstort). De politie stelden in dezelfde periode slechts 34 processen- verbaal op.

“De wanverhouding tussen de inspanningen van de beëdigde ambtenaren en de politie is te groot”, zegt schepen Pairon. “Het personeel verliest zo zijn motivatie. Begin juli heb ik beslist dat de beëdigde ambtenaren niet langer worden ingezet in het project Overlast, zolang er geen politiesteun is.”

De sluikstortcel van de politie bestaat uit twee mensen. Zij zijn actief over heel de stad. De bezetting is onvoldoende om ‘sluikstorters’ op heterdaad te- betrappen. Als er vijf à zes beëdigde ambtenaren worden ingezet, dan moet er in de onmiddellijke buurt minstens één politieman aanwezig zijn.

“Als elke agent zou optreden bij de vaststelling van een sluikstort, dan was er geen probleem.Maar dat gebeurt niet”, zegt Pairon. “Kijk maar naar het klein aantal pv’s. Het aantal blijft elke maand stabiel, ook als we specifieke acties ondernemen in de overlastwijken. De evaluatie van de actie Mijn buurt, propere buurt in Antwerpen-Noord is positief, behalve voor het repressieve luik van de politie.”

Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) wil op korte termijn een oplossing. Hij denkt daarbij aan een betere samenwerking tussen de politiecel Straatbeeld en de lokale politiezones.“De strijd tegen de sluikstorten wil ik ook opnemen in het nieuw zonaal veiligheidsplan”, aldus Janssens. “In overleg met het parket hebben we dan de garantie dat overtreders ook worden vervolgd.”