Antwerpse statistieken misdaad gemanipuleerd

Print
Nadat premier Verhofstadt de nationale misdaadcijfers manipuleerde, blijken nu ook de misdaadstatistieken van de stad Antwerpen voor 2002 gemanipuleerd te zijn. Korpschef Luc Lamine kon begin dit jaar trots zeggen dat de misdaad was “gestabiliseerd”, terwijl ze eigenlijk met 4% was gestegen. Hij kon dit door de datum waarop het indienen van misdaadcijfers werd afgesloten, kunstmatig te vervroegen.
 
Daardoor zaten nogal wat feiten uit 2002, waarvan het proces- verbaal nog niet was doorgestuurd, nog niet in de cijfers van 2002. Omdat hij die nieuwe datum meedeelde aan de gemeenteraad, is er geen echte vervalsing. Een stijging van 0,9% was volgens Lamine nu eenmaal makkelijker te verkopen dan een van 4%.
 
Dat is een van de opvallende punten uit het administratief onderzoek dat de Algemene Inspectie van de Lokale en de Federale Politie (AI) maakte van de Antwerpse politie. Volgens het rapport, dat Gazet van Antwerpen kon inkijken, paste de Antwerpse politie tot voor kort de wettelijke reglementeringen rond het financieel statuut van de agenten ofwel níét toe, ofwel met “eigen aanpassingen”.
 
Er werd erg kwistig omgesprongen met vergoedingen, waarbij niet duidelijk was of de agenten wel effectief iets presteerden voor dat extra geld. De recherchevergoeding van 123 euro, die alleen voor de kleine onkosten van speurders gold, ging ook naar mensen uit het fotolabo, het secretariaat en de beleidsdiensten.
 
Voormalig hoofdcommissaris Luc Lamine kende ze naar eigen goeddunken toe,de Inspectie vraagt zich af of hij zo “loyauteit kocht”.

.

Nu in het nieuws