Van Grembergen schrapt onregelmatige aanwervingen

Print
Het Instituut voor Archeologisch Patrimonium (IAP) zal het met zestien personeelsleden minder moeten stellen. Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen laat hun arbeidsovereenkomst niet verlengen of stopzetten. Reden is dat het IAP de afgelopen drie jaar aanwervingen heeft gedaan die niet door de begroting waren gedekt.
BR>
Volgens Van Grembergen heeft het management van het instituut fouten gemaakt. Er werden voor een aantal personeelsleden geen of onvoldoende RSZ-bijdragen doorgestort. Met de middelen die op de begroting overbleven, werden dan een aantal tijdelijke medewerkers aangeworven.

De feiten kwamen aan het licht bij de begrotingscontrole van de Vlaamse regering in februari jongstleden. De opgelopen tekorten van 2001 en 2002 werden in de begroting 2003 bijgepast, maar er werd van het IAP verwacht dat het de toestand in 2003 zou normaliseren. Dat was medio 2003 nog niet gebeurd, waarop Van Grembergen ingreep en de politieke verantwoordelijkheid op zich nam. Volgens hem is het ongedaan maken van de niet door de begroting gedekte aanwervingen de enige doeltreffende oplossing om in de toekomst geen nieuwe financiële tekorten op te bouwen.
MEEST RECENT