Belgische grensarbeiders benadeeld

Print
Honderden Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, hebben een foutief aanslagbiljet van de Nederlandse belastingdienst ontvangen. Daardoor kregen ze in plaats van een arbeidskorting die voorzien is in het kader van het recente dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Nederland, de aanmaning om 836 euro bij te betalen.
BR>
Burgemeester Hubert Brouns (CD&V) van Kinrooi, tevens lid van de grensoverschrijdende commissie grensarbeid, klaagt die situatie aan en maant alle benadeelden aan om bezwaarschriften in te dienen om op korte termijn hun geld terugbetaald te krijgen.

Volgens Brouns is de foutieve berekening van de arbeidsinkomens van Belgen die in Nederland werken, te wijten aan een softwareprobleem van de Nederlandse berekeningsdienst en heeft de Nederlandse belastingdienst de fout inmiddels erkend. "Het gaat concreet om Belgen die in Nederland een zogenaamd C-biljet indienden. Dat is vergelijkbaar met ons belastingformulier. Ik schat dat er honderden grensarbeiders het slachtoffer werden van de foutieve berekening. Vandaar dat ik alle Belgische grensarbeiders met aandrang verzoek om hun aanslagbiljet extra te controleren en in geval van een onterechte vordering een bezwaarschrift bij de Nederlandse belastingdienst in te dienen om die som te recupereren", luidt het.

Het nieuwe zogenaamde dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland werd op 1 januari van kracht en had precies tot doel om een einde te maken aan de financiële discriminatie van grensarbeiders. Het belastingverdrag houdt concreet in dat Belgen die in Nederland werken in Nederland belast worden op hun arbeidsinkomen maar in ons land gemeentebelastingen betalen. Hetzelfde geldt voor Nederlanders die in ons land werken.
MEEST RECENT