Antwerpen wordt 'World Book Capital' in 2004

De stad Antwerpen zal voor één jaar, van 23 april 2004 tot 23 april 2005, Wereldboekenstad zijn. Het college gaat akkoord om de UNESCO-titel van Antwerpen Wereldboekenstad als een project onder de naam ABC2004 (Antwerp World Book Capital 2004) in te bedden in de werking van Antwerpen Open vzw, zo heeft Michaël Vandebril, de coördinator van Antwerpen Boekenstad, woensdag bekendgemaakt.

Belga

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van enkele belangrijke literaire actoren volgt het programma op. Antwerp World Book Capital is een initiatief van UNESCO in samenwerking met International Publishers Association (IPA), International Booksellers' Federation (IBF) en International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

De stad die wordt genomineerd tot World Book Capital wordt gevraagd een jaar lang inspanningen te leveren die het boek en het lezen promoten, in samenwerking met de professionele organisaties die de schrijvers, uitgevers, boekverkopers en -handelaars en bibliotheken vertegenwoordigen.

Op 17 januari 2003 besloot de internationale jury de stad Antwerpen als World Book Capital 2004 te nomineren wegens het "bijzonder rijke" aanbod, met inbegrip van boekpromotie, boekenbeurzen, boeken en lezen, literatuur, diensten, ambachten, boeken voor jongeren, boeken en culturele diversiteit en culturele minderheden. Volgens coördinator Vandebril zijn in Antwerpen ongeveer honderd actoren uit het boekenvak actief. "Naast de talrijke bibliotheken en archieven, een waaier aan taalopleidingen, grote en kleine uitgeverijen, boekhandels, tijdschriften en enkele grote literaire organisatoren zijn er ook overkoepelende verenigingen zoals Boek.be, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur (NCJ) en Stichting Lezen. Sinds 2003 is Antwerpen ook officieel Boekenstad. Dit houdt in dat er stimulerende initiatieven worden opgezet rond lezen, schrijven en vertellen, ook naar specifieke doelgroepen zoals jongeren en allochtonen.

Er staan ook enkele prestigieuze projecten op stapel zoals een bruisend centrum van lezen en boeken in het Permekegebouw en een boekenstraat in het Sint-Felixpakhuis. De nominatie van Antwerpen als World Book Capital 2004 is een volgende stap binnen het uitstralingsbeleid dat Antwerpen Boekenstad voert. De erkenning door UNESCO van de stad Antwerpen als World Book Capital 2004 maakt het mogelijk dat een jaar lang de stedelijke, nationale en internationale aandacht gevestigd wordt op het boek en lezen in Antwerpen en Vlaanderen. Uit overleg met het kabinet van de Vlaamse Minister voor Cultuur blijkt duidelijk de intentie om ook vanuit Vlaams niveau dit jaar te ondersteunen. Ook de provincie Antwerpen en de Europese Commissie zullen gevraagd worden mee te investeren in het wereldboekenjaar.

Een samenwerking tussen Antwerpen Boekenstad en Antwerpen Open voor ABC2004 bewerkstelligt een grote mate van synergie en stimuleert ook, zoals het bestuursakkoord stelt, 'de interventies en samenwerkingen op andere terreinen, die op langere termijn of via deskundigheidsbevordering bij de partners bijdragen tot een internationaal georiënteerd cultuurbeleid'. De evaluaties van vorige projecten en samenwerkingsverbanden tussen stedelijke instellingen en Antwerpen Open vzw worden positief tot zeer positief ervaren. De meerwaarde die Antwerpen Open vzw met grote projecten op vlak van (internationale) uitstraling realiseert is aantoonbaar. De expertise die opgebouwd wordt met ABC2004 zal vanaf april 2005 aangewend worden voor een continu internationaal georiënteerd literair beleid, met als knooppunt het Sint-Felixpakhuis.