Nieuwe regering legt eed af

Print
De Koning heeft zaterdagnamiddag Guy Verhofstadt benoemd tot eerste minister. Hij keurde ook de lijst van ministers en staatssecretarissen goed. Van de ministers hebben er drie nog nooit een ministerambt bekleed: Freya Van den Bossche, Sabine Laruelle en Fientje Moerman.
De ministers zijn de volgende:
 • Guy Verhofstadt (VLD): eerste minister;
 • Laurette Onkelinx (PS): vice-premier en minister van Justitie;
 • Johan Vande Lanotte (sp.a): vice-premier en minister van Begroting en Overheidsbedrijven;
 • Louis Michel (MR): vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken;
 • Patrick Dewael (VLD): vice-premier en minister Binnelandse Zaken;
 • Frank Vandenbroucke (sp.a): minister van Arbeid en Pensioenen;
 • André Flahaut (PS): minister van Landsverdediging;
 • Marc Verwilghen (VLD): minister van Ontwikkelingssamenwerking;
 • Didier Reynders (MR): minister van Financiën;
 • Rudi Demotte (PS): minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • Fientje Moerman (VLD): minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
 • Bert Anciaux (Spirit): minister van Mobiliteit en Sociale Economie
 • Marie Arena (PS): minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid.
 • Sabine Laruelle (MR) : minister van Middenstand en Landbouw
 • Freya Van Den Bossche (sp.a) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling

De staatssecretarissen:
 • Peter Vanvelthoven (sp.a) : staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling;
 • Jacques Simonet (MR): staatssecretaris voor Europese zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken;
 • Hervé Jamar (MR): staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën;
 • Anissa Temsamani (sp.a): staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werkgelegenheid en Pensioenen;
 • I. Simonis (PS): staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
 • Vincent Van Quickenborne (VLD): staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging toegevoegd aan de Eerste Minister
MEEST RECENT