Benoeming van Janssens wordt mediaspektakel

Print
Hoewel ook Filip Dewinter (Vlaams Blok) zich woensdag nog kandidaat- burgemeester stelde, legt Patrick Janssens (sp.a) donderdag de eed af. Dat zal op niet-alledaagse wijze gebeuren in aanwezigheid van minister Paul Van Grembergen (Spirit). Er komt nog meer vertoon bij omdat Van Grembergen zijn benoemingsbesluit zal ondertekenen, in het licht van de camera’s.
 
Woensdag kwam er nog een verwarrend tussenspel. Dewinter kwam om 11 uur op het provinciebestuur zijn voordrachtsakte overhandigen. Deze minderheidsvoordracht was ondertekend door de 20 leden van de Vlaams-Blokfractie.
 
Als de gouverneur ook voor Dewinter de hele procedure had moeten volgen, dan had de eedaflegging van Janssens vandaag onmogelijk kunnen plaatsvinden. De gouverneur besliste de voordracht van Dewinter ontvankelijk te verklaren, maar niet voor te leggen aan de procureur-generaal. Ook als er geen gerechtelijke bezwaren zouden zijn tegen de persoon van Dewinter, dan zou toch de voorkeur worden gegeven aan een meerderheidskandidaat, dus aan Janssens.
 
Burgemeester Leona Detiège (sp.a) kreeg op haar voorlaatste werkdag een gsm en een bloemenboeket van de schepenen. Vandaag, in de namiddag, wordt ze opgevolgd door Patrick Janssens. Toch zijn het nog drukke tijden voor Detiège.
 
Leona Detiège zat woensdag haar laatste schepencollege voor. Zelf stond ze nog niet stil bij haar afscheid. “Ik heb er gewoon geen tijd voor gehad”, zegt ze. Na enkele vergaderingen vertrok ze naar de Opelfabriek, waar ze de 12 miljoenste auto van de band zag rollen. Zij overhandigde symbolisch de sleutel van de auto aan haar opvolger Patrick Janssens. Tussen de verplichtingen door was er even tijd om haar bureau in het stadhuis op te ruimen. De burgemeesterssjerp werd voorzichtig ingepakt, want die was nog van haar vader Frans Detiège.
 
Ze kijkt met gemengde gevoelens terug naar de afgelopen maanden. De pijn wordt wat verzacht door de massale reacties van de bevolking.“Ik ontving de afgelopen weken veel steunbetuigingen.Ik ben blij dat ik nog steeds populair ben bij de bevolking”, aldus Detiège.
MEEST RECENT