Parket vervolgt Michel niet wegens schending genocidewet

Print
Het Brusselse parket-generaal vervolgt uittredend minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (MR) niet wegens schending van de genocidewet. Dat meldt de N-VA zaterdag op basis van een brief van procureur-generaal Van Oudenhove. N-VA-ondervoorzitter Bart De Wever had een klacht ingediend tegen Michel wegens schending van de genocidewet. De klacht had betrekking op de toestemming die Michel als minister van Buitenlandse Zaken verleende voor de levering van 5.500 Minimi-mitrailleurs van FN aan het leger van Nepal. Dat land heeft een regime dat door verschillende mensenrechtenorganisaties en officiële rapporten wordt beschuldigd van grove schendingen van de mensenrechten, zo voerde De Wever aan. Maar in een brief laat de procureur-generaal op 27 juni weten dat de feiten die in de klacht werden aangehaald niet in strijd zijn met de genocidewet, aldus de N-VA.
De Wever reageert verbaasd dat de procureur-generaal na vijf werkdagen een klacht op basis van een "sterk" dossier van 200 bladzijden afwijst. Volgens de N-VA blijkt uit het antwoord van de procureur-generaal ook dat een aanpassing van de genocidewet weinig zin heeft. Het nieuwe ontwerp van genocidewet stelt dat enkel wordt opgetreden wanneer de dader of het slachtoffer Belg is of in ons land verblijft. Maar de eerste klacht die aan deze beschrijving beantwoordt, wordt na vijf dagen naar de prullenmand verwezen. Vermits de genocidewet al in de praktijk is afgeschaft, zouden we maar beter de wet helemaal laten verdwijnen, aldus De Wever.
Nu in het nieuws