Formatieberaad in laatste rechte lijn

Print
De federale regeringsonderhandelaars komen zaterdag opnieuw bijeen om de besprekingen voort te zetten. Ze hopen de laatste rechte lijn te hebben ingezet en dit weekeinde de onderhandelingen te kunnen afronden. VLD, MR, sp.a, PS en Spirit komen weer bijeen in de Lambermont, de ambtswoning van de premier, nadat ze in de loop van vrijdagavond van formateur Guy Verhofstadt een herwerkt ontwerp van regeerakkoord hebben gekregen.
Het is de bedoeling dit weekeinde nog eens de hoofdstukken te overlopen die eerder al werden besproken en te bekijken welke punten eventueel nog eens op tafel moeten komen. Daarnaast moeten nog een aantal knopen worden doorgehakt, zoals over de communautaire dossiers die voor het laatste deel van de regeringsonderhandelingen werden voorbehouden. Daarnaast staan nog een reeks andere punten op de agenda, zoals onder meer de nachtvluchten boven Zaventem (ook een communautair geladen dossier), het gemeentelijk migrantenstemrecht, de fiscale amnestie en de Copernicushervorming. Ook een definitieve beslissing over de financiering van de maatregelen in het regeerakkoord als sluitstuk van de onderhandelingen kan worden verwacht.

Mogelijk wordt van gewesten en gemeenschappen een financiële inspanning in het kader van het Stabiliteitspact gevraagd. In kringen van de Vlaamse regering verluidt dat men daarvoor zondagnamiddag stand by is.
Nu in het nieuws